Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

Kontrolné streľby členov OPK   guľou a brokom

    V zmysle platných predpisov SPK Obvodná poľovnícka komora v Bardejove uskutoční kontrolnú streľbu pre členov OPK, vlastníkov - držiteľov guľovej a brokovej zbrane na strelnici vo Sveržove

dňa 5. júna 2016 (nedeľa) od 8,oo hod. do 12,oo hod.

dňa 2. júla 2016 (sobota) od 8,oo hod. do 12,oo hod.

Poradie strelcov bude závislé na ich príchode a čísle streleckého preukazu.

    Na kontrolnej streľbe sa strieľa vlastnou poľovnou zbraňou:

- guľovnicou na poľov. terč srnca alebo diviaka 5 výstrelov na vzdialenosť 100m

- brokovnicou na 10 asfaltových  kotúčov na batérii

V prípade, že člen SPK vlastní malokalibrovku i guľovnicu, kontrolnú streľbu realizuje guľovou zbraňou!

Členovia SPZ, ktorí nesplnia limit (G - 40%, B - 30%) sú povinní streľbu opakovať. Ak strelec splnil limit, nemusí v streľbe pokračovať.

24. apríl 2016 MO "RM - 400"

    Za veľmi nepriaznivého počasia sa v priestoroch poľovníckej strelnici vo Sveržove uskutočnili okresné strelecké majstrovstvá v streľbe z malokalibrovky pod dozorom hlavného rozhodcu Ing. Daniela Fecka. Najlepšie výsledky v tomto roku v streľbe z malokalibrovky na redukované poľovnícke terče dosiahol v kategórii „A“ Viktor Podubinský (Lesy SR – OZ Prešov) s výsledkom 391 bodov zo 400 možných a v kategórii „B“ Štibrich Rastislav (PZ SNP Malcov) s výsledkom 372 bodov zo 400 možných. V kategórií družstiev najlepšie výsledky dosiahlo družstvo Lesov SR – OZ Prešov s nástrelom 1074 bodov z 1200 možných.

Viac fotografií - archív Strelectvo 2016 - MO "RM"

 

10. marca 2016 CHPT

    Obvodná poľovnícka komora v Bardejove a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Bardejove v spolupráci so Šarišským múzeom v Bardejove usporiadali poľovnícku výstavu „POĽOVNÍCTVO V SLUŽBÁCH PRÍRODE“ spojenú s chovateľskou prehliadkou trofejí poľovnej zveri za poľovnícku sezónu 2015/2016. Výstava bola obohatená o najlepšie výtvarné  a literárne práce zo súťaže „POĽOVNÍCI A PRÍRODA V TVORBE DETÍ“ žiakov základných škôl okresu, fotodokumentáciou z osvetovej, poľovníckej, kynologickej a streleckej činnosti a fotografiami z činnosti poľovníckych združení okresu.

    Jelenia zver – celkove bolo v uplynulom roku ulovených 752 jedincov jelenej zveri (plnenie plánu na 99%), čo je o 23 jedincov viac ako v prechádzajúcom roku, z toho sa ulovilo 217 jeleňov. Bodovú hodnotu dosiahlo 33 trofejí – 7 ks zlatú, 9 ks striebornú a 17 ks bronzovú medailu.

     Srnčia zver – celkom bolo ulovených 393 ks srnčej zveri (plnenie plánu na 93%), čo je o 28 jedincov menej ako v prechádzajúcom roku. Z uvedeného počtu sa ulovilo 174 srncov, bodovú hodnotu dosiahol     1 ks bronzovú medailu.

     Diviačia zver – plánovaný odstrel diviačej zveri bol splnený na 93%. Z plánovaného počtu 948 jedincov diviačej zveri bolo ulovených 880 ks, čo je o 121 jedincov viac ako v prechádzajúcom roku,  z toho 34 diviakov. Bodovú hodnotu dosiahlo 16 trofejí – 4 ks zlatú, 2 ks striebornú a 8 ks bronzovú medailu.

 

    Vo zverníku Stavenec ulovili 8 ks danielej zveri a 12 ks muflonej zveri. Ďalej došlo v uplynulej poľovníckej sezóne k úhynu 1 ks vlka dravého (zrážka s vozidlom), ktorý dosiahol zlatú medailu a uloveniu 1 ks šakala zlatého, ktorý dosiahol zlatú medailu. Podľa hlásení užívateľov poľovných revírov bolo v okrese ulovených 17 jazvecov. 

Viac fotografií - archív Poľovníctvo 2016 CHPT

"Poľovníci a príroda v tvorbe detí"

    Základná škola na Komenského ul. nadviazala na dlhoročnú tradíciu bývalého CVČ a v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v Bardejove zorganizovala pre žiakov ZŠ v okrese výtvarnú a literárnu súťaž pod názvom Poľovníci a príroda v tvorbe detí. Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo 156 žiakov v troch kategóriách, literárnej súťaže 90 žiakov v štyroch kategóriách. 14 – členná odborná porota, zložená z pedagógov z rôznych základných škôl, hodnotila všetky práce anonymne. V každej kategórii ocenila 3 práce a udelila 7 cien poroty. Autori víťazných prác si prevzali diplomy a vecné ceny na vernisáži Chovateľskej prehliadky trofejí vo výstavnej sieni Šarišského múzea. Ocenení žiaci sú z týchto škôl: ZŠ Komenského 23, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, ZŠ na Wolkekovej ul., ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, ZŠ s MŠ Hertník, CZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka, ZŠ Malcov, ZŠ Raslavice.

 

 

 

OZNAMY

CVPP

09.06.2016 09:00
9.6. - 12.6.2016, Nitra

KMPP

22.06.2016 14:00
Gerlachov

Kontrolné streľby

02.07.2016 08:00
8.00 - 12.00 hod. strelnica Sveržov