Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

Kontrolné streľby členov OPK guľou a brokom

V zmysle platných predpisov SPK, Obvodná poľovnícka komora Bardejov uskutoční kontrolnú streľbu pre členov OPK, vlastníkov - držiteľov guľovej a brokovej zbrane na strelnici vo Sveržove

dňa 11. júna 2017 (nedeľa) od 8,oo hod. do 12,oo hod.

dňa 1. júla 2017 (sobota) od 8,oo hod. do 12,oo hod.

Poradie strelcov bude závislé na ich príchode a čísle strel. preukazu. Na kontrolnej streľbe sa strieľa vlastnou poľovnou zbraňou:

-          guľovnicou na poľov. terč srnca alebo diviaka 5 výstrelov na vzdialenosť 100 m

-          brokovnicou na 10 asfaltových kotúčov na batérii

V prípade, že člen SPK vlastní malokalibrovku i guľovnicu, kontrolnú streľbu realizuje guľovou zbraňou !

Členovia SPZ, ktorí nesplnia limit (G - 40 %, B - 30 %) sú povinní streľbu opakovať. Ak strelec splnil limit, nemusí v streľbe pokračovať.

 
14. máj 2017 Majstrovstvá OPK Batéria
 
Viac fotografií a výsledková listina archív Strelectvo 2017 MO Batéria
 
 
30. apríl 2017 Majstrovstvá OPK M400
 
Viac fotografií a výsledková listina archív Strelectvo - 2017 MO "RM"
 
 
Obvodná poľovnícka komora v Bardejove usporiada na strelnici vo Sveržove
 
dňa 30. apríla 2017 (nedeľa) od 8,oo hod.
 
„Majstrovstvá OPK - malokalibrovkový štvorboj - M 400“
 
Rozsah preboru:
 
Líška - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v ľahu, malokalibrovka – 10 výstrelov
 
v časovom limite 6 min.
 
Red. srnec - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v časovom limite 6 min.,
 
Red. kamzík - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o voľnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min
 
Red. diviak - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji bez opory,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min.
 
Organizačné pokyny:
 
Strelecká súťaž sa koná za každého počasia podľa týchto propozícií a streleckého poriadku
 
SPK. Pri registrácii je strelec povinný nahlásiť číslo poľovného lístka. Strelci, ktorí sa nepreukážu
 
poľovným lístkom budú hodnotení mimo poradia. Organizačný výbor si po dohode s hlavným
 
rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo oznámi strelcom pred začatím streľby.
 
Strelcom nezaprezentovaným do 8,3o hod. nebude umožnené absolvovanie preteku.
 
Prví traja súťažiaci v konečnom poradí obdržia vecné ceny.
 
Organizačný výbor

Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri

     Obvodná poľovnícka komora v Bardejove oznamuje, že v zmysle zákona č.274/2009 Z.z.  o poľovníctve § 23 a vyhlášky MP SR č. 344/2009 Zz., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve  uskutoční chovateľskú prehliadku, ktorá sa uskutoční v priestoroch Šarišského múzea v Bardejove,  Radničné nám. č. 13  spojenú s poľovníckou výstavou:

1.3.2017 – 2. 3. 2017 – preberanie a hodnotenie trofejí (8,00 – 15,30 hod.)

3. – 4. 3. 2017  – bodovanie a hodnotenie trofejí

9.3.2017   – otvorenie výstavy  o 13,00 hod.

23.3.2017  – výdaj trofejí  (15,00 – 16,30 hod.)

 

     Užívateľ poľovného revíru uhrádza náklady a má zodpovednosť za doručenie poľovníckej trofeje na chovateľskú prehliadku a jej prevzatie po skončení chovateľskej prehliadky.

 

12. - 13. november 2016

    OPK Bardejov v spolupráci s OkO SPZ Bardejov ukončila v tomto roku kynologické podujatia tradične skúškami duričov. Z dôvodu veľkého počtu prihlásených psov predstavenstvo OPK rozhodlo, že ku skúškam duričov budú prednostne pripustené duriče, teriéry a jazvečíky, ktoré dosiahli vek min. 24 mesiacov. Skúšky duričov sa uskutočnili v revíri poľovníckeho združenia Brezina so sídlom vo Vyšnom Kručove. Z celkového počtu prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 13 psov, z toho v I. cene 3 psy, v II. cene 8 psov a v III. cene 2 psy. Hlavný rozhodca Pavel Podhajecký vyhodnotil pripravenosť psov na priemernej úrovni. Skúšky po organizačnej stránke boli pripravené a zabezpečené na veľmi dobrej úrovni pri dodržaní poľovníckych zvykov a tradícii. 

Viac fotografií Kynológia - 2016 SD

 

8. október 2016

    Hubertove poľovnícke slávnosti sa po roku opäť konali v priestoroch Slnečného Majera na Stebníckej Hute. Súčasťou poľovníckych slávností bol slávnostný sprievod účastníkov, odovzdávanie vyznamenaní členom OkO SPZ v Bardejove „Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku“, svätohubertská sv.omša s poďakovaním za dary zeme. Pre najstarších dlhoročných členov SPZ bolo pripravené aj spoločné posedenie spojené s poľovníckym pohostením a odovzdávaním „Ďakovných listov“.

    V priestoroch vyhliadkovej veže bola možnosť prezrieť si poľovnícke trofeje z revírov okresu, ale aj trofeje exotickej zveri. Súťaž vo varení poľovnického guľašu o poľovnícku varešku, na ktorú sa prihlásili PZ Čierna hora Hrabské, PZ Lazy Hankovce, PS Jatník Andrejova, PZ Hančov Kľušov a PZ Kamenec Zborov. Víťazom sa stalo družstvo PS Jatník Andrejova.

Viac fotografií Osveta - 2016 HPS

 

OZNAMY

Kontrolné streľby

01.07.2017 08:00
Strelnice Sveržov