Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

Upozornenie !       

    Obvodná poľovnícka komora v Bardejove upozorňuje držiteľov poľovných lístkov, že žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na predpísanom tlačive v kancelárií OPK v Bardejove s predpísanými náležitosťami najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti (v termíne do 30.11.2016):

 

- žiadosť o predlženie platnosti PL

- poľovný lístok a zbrojný preukaz

- preukaz člena poľovníckej organizácie

- potvrdenie o poistení

- poplatok za predlženie platnosti PL  

- 2 x fotografia (3 x 3,5 cm)

 

 

                                                           Kancelária OPK Bardejov

 

10. september 2016

    Obvodná poľovnícka komora v Bardejove uskutočnila v revíri poľovníckeho združenia Busov so sídlom vo Vyšnom Tvarožci farbiarske skúšky poľovných psov pre dohľadávku srnčej zveri. Z počtu 8 prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 7 psov, z toho v I. cene sa umiestnili 2 psy, v II.cene 4 psy a v III. cene 1 pes. Úroveň prípravy psov bola hodnotená ako dobrá, nakoľko psov predvádzali mladí vodiči.

Rozhodcovia Vladimír Mihok a František Železník zhodnotili organizáciu a dodržiavanie poľovníckych tradícii v priebehu skúšok na dobrej úrovni, za čo vyslovili organizátorom farbiarskych skúšok poďakovanie.

Vic fotografií Kynológia - 2016 PF

OZNAMY

Skúšky duričov

12.11.2016 08:00
PZ Brezina Vyšný Kručov