Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

Upozornenie !       

    Obvodná poľovnícka komora v Bardejove upozorňuje držiteľov poľovných lístkov, že žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na predpísanom tlačive v kancelárií OPK v Bardejove s predpísanými náležitosťami najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti (v termíne do 30.11.2016):

- žiadosť o predlženie platnosti PL

- poľovný lístok a zbrojný preukaz

- preukaz člena poľovníckej organizácie

- potvrdenie o poistení

- poplatok za predlženie platnosti PL  

- 2 x fotografia (3 x 3,5 cm)

 

                                                           Kancelária OPK Bardejov

 

12. - 13. november 2016

    OPK Bardejov v spolupráci s OkO SPZ Bardejov ukončila v tomto roku kynologické podujatia tradične skúškami duričov. Z dôvodu veľkého počtu prihlásených psov predstavenstvo OPK rozhodlo, že ku skúškam duričov budú prednostne pripustené duriče, teriéry a jazvečíky, ktoré dosiahli vek min. 24 mesiacov. Skúšky duričov sa uskutočnili v revíri poľovníckeho združenia Brezina so sídlom vo Vyšnom Kručove. Z celkového počtu prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 13 psov, z toho v I. cene 3 psy, v II. cene 8 psov a v III. cene 2 psy. Hlavný rozhodca Pavel Podhajecký vyhodnotil pripravenosť psov na priemernej úrovni. Skúšky po organizačnej stránke boli pripravené a zabezpečené na veľmi dobrej úrovni pri dodržaní poľovníckych zvykov a tradícii. 

Vic fotografií Kynológia - 2016 SD

 

8. október 2016

    Hubertove poľovnícke slávnosti sa po roku opäť konali v priestoroch Slnečného Majera na Stebníckej Hute. Súčasťou poľovníckych slávností bol slávnostný sprievod účastníkov, odovzdávanie vyznamenaní členom OkO SPZ v Bardejove „Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku“, svätohubertská sv.omša s poďakovaním za dary zeme. Pre najstarších dlhoročných členov SPZ bolo pripravené aj spoločné posedenie spojené s poľovníckym pohostením a odovzdávaním „Ďakovných listov“.

    V priestoroch vyhliadkovej veže bola možnosť prezrieť si poľovnícke trofeje z revírov okresu, ale aj trofeje exotickej zveri. Súťaž vo varení poľovnického guľašu o poľovnícku varešku, na ktorú sa prihlásili PZ Čierna hora Hrabské, PZ Lazy Hankovce, PS Jatník Andrejova, PZ Hančov Kľušov a PZ Kamenec Zborov. Víťazom sa stalo družstvo PS Jatník Andrejova.

Vic fotografií Osveta - 2016 HPS

 

10. september 2016

    Obvodná poľovnícka komora v Bardejove uskutočnila v revíri poľovníckeho združenia Busov so sídlom vo Vyšnom Tvarožci farbiarske skúšky poľovných psov pre dohľadávku srnčej zveri. Z počtu 8 prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 7 psov, z toho v I. cene sa umiestnili 2 psy, v II.cene 4 psy a v III. cene 1 pes. Úroveň prípravy psov bola hodnotená ako dobrá, nakoľko psov predvádzali mladí vodiči.

Rozhodcovia Vladimír Mihok a František Železník zhodnotili organizáciu a dodržiavanie poľovníckych tradícii v priebehu skúšok na dobrej úrovni, za čo vyslovili organizátorom farbiarskych skúšok poďakovanie.

Vic fotografií Kynológia - 2016 PF

OZNAMY

V tejto rubrike nie sú žiadne články.