Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

24. apríl 2016 MO "RM - 400"

    Za veľmi nepriaznivého počasia sa v priestoroch poľovníckej strelnici vo Sveržove uskutočnili okresné strelecké majstrovstvá v streľbe z malokalibrovky pod dozorom hlavného rozhodcu Ing. Daniela Fecka. Najlepšie výsledky v tomto roku v streľbe z malokalibrovky na redukované poľovnícke terče dosiahol v kategórii „A“ Viktor Podubinský (Lesy SR – OZ Prešov) s výsledkom 391 bodov zo 400 možných a v kategórii „B“ Štibrich Rastislav (PZ SNP Malcov) s výsledkom 372 bodov zo 400 možných. V kategórií družstiev najlepšie výsledky dosiahlo družstvo Lesov SR – OZ Prešov s nástrelom 1074 bodov z 1200 možných.

Viac fotografií - archív Strelectvo 2016 - MO "RM"

 

10. marca 2016 CHPT

    Obvodná poľovnícka komora v Bardejove a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Bardejove v spolupráci so Šarišským múzeom v Bardejove usporiadali poľovnícku výstavu „POĽOVNÍCTVO V SLUŽBÁCH PRÍRODE“ spojenú s chovateľskou prehliadkou trofejí poľovnej zveri za poľovnícku sezónu 2015/2016. Výstava bola obohatená o najlepšie výtvarné  a literárne práce zo súťaže „POĽOVNÍCI A PRÍRODA V TVORBE DETÍ“ žiakov základných škôl okresu, fotodokumentáciou z osvetovej, poľovníckej, kynologickej a streleckej činnosti a fotografiami z činnosti poľovníckych združení okresu.

    Jelenia zver – celkove bolo v uplynulom roku ulovených 752 jedincov jelenej zveri (plnenie plánu na 99%), čo je o 23 jedincov viac ako v prechádzajúcom roku, z toho sa ulovilo 217 jeleňov. Bodovú hodnotu dosiahlo 33 trofejí – 7 ks zlatú, 9 ks striebornú a 17 ks bronzovú medailu.

     Srnčia zver – celkom bolo ulovených 393 ks srnčej zveri (plnenie plánu na 93%), čo je o 28 jedincov menej ako v prechádzajúcom roku. Z uvedeného počtu sa ulovilo 174 srncov, bodovú hodnotu dosiahol     1 ks bronzovú medailu.

     Diviačia zver – plánovaný odstrel diviačej zveri bol splnený na 93%. Z plánovaného počtu 948 jedincov diviačej zveri bolo ulovených 880 ks, čo je o 121 jedincov viac ako v prechádzajúcom roku,  z toho 34 diviakov. Bodovú hodnotu dosiahlo 16 trofejí – 4 ks zlatú, 2 ks striebornú a 8 ks bronzovú medailu.

 

    Vo zverníku Stavenec ulovili 8 ks danielej zveri a 12 ks muflonej zveri. Ďalej došlo v uplynulej poľovníckej sezóne k úhynu 1 ks vlka dravého (zrážka s vozidlom), ktorý dosiahol zlatú medailu a uloveniu 1 ks šakala zlatého, ktorý dosiahol zlatú medailu. Podľa hlásení užívateľov poľovných revírov bolo v okrese ulovených 17 jazvecov. 

Viac fotografií - archív Poľovníctvo 2016 CHPT

"Poľovníci a príroda v tvorbe detí"

    Základná škola na Komenského ul. nadviazala na dlhoročnú tradíciu bývalého CVČ a v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v Bardejove zorganizovala pre žiakov ZŠ v okrese výtvarnú a literárnu súťaž pod názvom Poľovníci a príroda v tvorbe detí. Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo 156 žiakov v troch kategóriách, literárnej súťaže 90 žiakov v štyroch kategóriách. 14 – členná odborná porota, zložená z pedagógov z rôznych základných škôl, hodnotila všetky práce anonymne. V každej kategórii ocenila 3 práce a udelila 7 cien poroty. Autori víťazných prác si prevzali diplomy a vecné ceny na vernisáži Chovateľskej prehliadky trofejí vo výstavnej sieni Šarišského múzea. Ocenení žiaci sú z týchto škôl: ZŠ Komenského 23, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, ZŠ na Wolkekovej ul., ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, ZŠ s MŠ Hertník, CZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka, ZŠ Malcov, ZŠ Raslavice.

 

 

 

OZNAMY

MO - Batéria

08.05.2016 07:30
strelnica Sveržov

Skúšky kurzu poľovníctva

27.05.2016 15:00