Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

21. máj 2017 KMPP

        Aj v tomto roku usporiadala Oko SPZ v Bardejove v spolupráci s OPK v Bardejove pre žiakov základných škôl, ktoré sú členmi v krúžkoch mladých priateľov prírody a poľovníctva, okresnú súťaž z vedomostí o prírode a poľovníctve pod názvom „Stopami zveri“ v priestoroch poľovníckej strelnice vo Sveržove.  

        Účastníkov súťaže privítal predseda Oko SPZ v Bardejove PhDr. Jaroslav Džunda. Súťažiaci v kategórii „A“ vo veku od 8 do 12 rokov a v kategórii „B“ vo veku od 12 do 15 rokov si zmerali svoje vedomosti a zručnosti v písomnom teste, nasledovalo poznávanie poľovnej zveri a poľovníckych psov, poľovnícke názvoslovie, poznávanie stôp zveri, poznávanie drevín, odhad vzdialenosti, streľba zo vzduchovky a športová disciplína.  Z  22 súťažiacich najlepšie výsledky dosiahlo družstvo krúžku mladých priateľov prírody a poľovníctva pri PZ Busov Vyšný Tvarožec. V súťaži jednotlivcov v kategórii „A“ 1. miesto patrilo Frederikovi Hankovi (ZŠ Kružľov) v  kategórii „B“ 1. miesto obsadila Kristína Steranková (ZŠ Gaboltov). Víťazné družstvá a jednotlivci obdržali hodnotné ceny a diplomy.  

        Organizátorom okresnej súťaže krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva „Stopami zveri“ patrí úprimná vďaka za úspešný priebeh a zvládnutie súťaže.

Viac fotografií a výsledková listina archív Osveta 2017 KMPP

 
14. máj 2017 Majstrovstvá OPK Batéria
 
Viac fotografií a výsledková listina archív Strelectvo 2017 MO Batéria
 
 
30. apríl 2017 Majstrovstvá OPK M400
 
Viac fotografií a výsledková listina archív Strelectvo - 2017 MO "RM"
Obvodná poľovnícka komora v Bardejove usporiada na strelnici vo Sveržove
 
dňa 30. apríla 2017 (nedeľa) od 8,oo hod.
 
„Majstrovstvá OPK - malokalibrovkový štvorboj - M 400“
 
Rozsah preboru:
 
Líška - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v ľahu, malokalibrovka – 10 výstrelov
 
v časovom limite 6 min.
 
Red. srnec - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v časovom limite 6 min.,
 
Red. kamzík - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o voľnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min
 
Red. diviak - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji bez opory,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min.
 
Organizačné pokyny:
 
Strelecká súťaž sa koná za každého počasia podľa týchto propozícií a streleckého poriadku
 
SPK. Pri registrácii je strelec povinný nahlásiť číslo poľovného lístka. Strelci, ktorí sa nepreukážu
 
poľovným lístkom budú hodnotení mimo poradia. Organizačný výbor si po dohode s hlavným
 
rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo oznámi strelcom pred začatím streľby.
 
Strelcom nezaprezentovaným do 8,3o hod. nebude umožnené absolvovanie preteku.
 
Prví traja súťažiaci v konečnom poradí obdržia vecné ceny.
 
Organizačný výbor

OZNAMY

Kurz - skúšky zo strelectva

27.08.2017 08:00
Strelnice Sveržov

FSMP

09.09.2017 07:30
PZ Vysoká Kučín

Hubertove poľovnícke slávnosti

07.10.2017 10:15
Slnečný majer Stebnícka Huta