Kontrolné streľby

29.08.2020 08:30

strelnica Sveržov