Kontrolné streľby

10.07.2021 08:00

strelnica Sveržov