Kurz / skúšky zo strelectva

21.10.2023 08:00

strelnica Sveržov