Podujatia plánované OkO SPZ Bardejov a OPK Bardejov v roku 2020

Ø  CHPT        03.03.2020 – 04.03.2020 – preberanie trofejí

                 12.03.2020 – otvorenie výstavy (14,00 hod.)

                 26.03.2020 – výdaj trofejí (15,00 hod. – 16,30 hod.)

 

        Ø Výtvarná a literárna súťaž žiakov ZŠ okresu Bardejov        18.03.2020 - vyhodnotenie (13,00 hod.)

 

Ø  Strelecké podujatia         26.04.2020 – Majstrovstvá okresu „RM – 400“

            09.05.2020 – Majstrovstvá okresu „Batéria“

            07.06.2020, 27.06.2020 – Kontrolné streľby 

 

Ø  Skúšky o poľovný lístok          jún 2020

      

Ø  Súťaž KMPPP                         jún 2020  

 

Ø  Kynologické podujatia     12.09.2020 – farbiarske skúšky (FSMP) 

            17.10.2020 – predbežné skúšky farbiarov (PF) 

            21. - 22.11.2020 – skúšky duričov (SD)