O nás

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v  Bardejove má viac ako tisícčlennú základňu držiteľov poľovných lístkov vykonávajúcich právo poľovníctva .

Okres Bardejov

Okres Bardejov má v súčasnosti celkovú výmeru poľovnej plochy 87 568 ha, z čoho je 36 744 ha lesa a 45 827 poľnohospodárskych pozemkov. Zo severu na juhovýchod ho lemuje pohorie Čergov. Na východe susedí s Ondavskou vrchovinou s najvyššími vrchmi Busov (1 002m) a Javorina (881m).

V súčasnosti je v okrese 38 poľovných revírov, ktorých priemerná výmera je 2 304 ha. Podľa súčasnej poľovníckej rajonizácie je 21 poľovných revírov zaradených do jeleních poľovných oblastí, čo je 65% z celkovej výmery poľovnej plochy okresu. Ostatných 17 poľovných revírov je zaradených do Toplianskej srnčej poľovnej oblasti. Výmera všetkých 21 revírov v jeleních poľovných oblastiach je vyššia ako zákonom požadovaných 2 000 ha. Celkove sú však revíry malé a len 6 poľovných revírov má výmeru väčšiu ako 3 000 ha. 12 poľovných revírov v srnčej poľovnej oblasti má výmeru menšiu ako 2 000 ha. Súčasné usporiadanie a výmery poľovných revírov napriek tomu, že nie celkom vyhovujú racionálnemu a úspešnému poľovníckemu obhospodarovaniu raticovej zveri, je potrebné považovať za skutočnosť a realitu, ktorá sa nedá v súčasnosti a ani v blízkej budúcnosti zásadnejšie ovplyvniť a zmeniť. Napriek tomu je však potrebné z toho vychádzať pri ďalšom veľkoplošnom poľovníckom obhospodarovaní poľovnej zveri.