Doplnkové skúšky z poľovníctva pre získanie spôsobilosti

14.06.2011 00:00