Kontrolné streľby členov OkO SPZ

12.06.2011 00:00