Kontrolné streľby

09.08.2020 08:30

strelnica Sveržov