Kontrolné streľby

27.06.2021 08:00

strelnica Sveržov