Nová akcia

17.04.2011 23:20

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.