.

9.6.2011 – zasadnutie Rady OkO SPZ

 

12.6.2011 – kontrolné streľby členov OkO SPZ

 

14.6.2011 - Doplnkové skúšky z poľovníctva pre získanie spôsobilosti
na držanie zbraní a streliva

 

15.-19.6.2011– CV PP Bratislava

 

2.7.2011 – kontrolné streľby členov OkO SPZ

 

20.8.2011 – farbiarské skúšky malých plemien (FSMP)