Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

12. máj 2019 Majstrovstvá OPK - Batéria
Viac fotografií a výsledková listina - archív Strelectvo 2019 MO "B"
 
28. apríl 2019 Majstrovstvá OPK - Malokalibrovkový štvorboj M 400
Viac fotografií a výsledková listina - archív Strelectvo 2019 MO "RM"

 

Oznam

Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov ako príslušný orgán štátnej správy  na úseku poľovníctva  podľa § 71 ods. 2  písm. b),  podľa § 73 písm. b) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s § 36 vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov určuje  termín posledného zisťovania  stavov zveri  na  23. marec 2019 v poľovných oblastiach v pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja pre potreby poľovníckeho plánovania v poľovníckej sezóne 2019/2020.

 

13. október 2018 Hubertove poľovnícke slávnosti

    Po roku sa opäť konali Hubertove poľovnícke slávnosti v priestoroch Slnečného majera pri Stebníckej Hute. Na programe bol slávnostný sprievod účastníkov, odovzdávanie vyznamenaní členom OkO SPZ  Bardejov za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku, svätohubertovská sv. omša s poďakovaním  za dary zeme. Pre najstarších dlhoročných členov SPZ bolo pripravené spoločné posedenie spojené s poľovníckym pohostením a odovzdávaním  Ďakovných listov. Súčasťou slávností bolo klubové kynologické podujatie  - bonitácia a výstava Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča pri SPZ, na ktorej bolo predvedených 15 jedincov tohto plemena. Pre deti bola pripravená súťaž z lesnej pedagogiky - hmatové poznávanie, drevené pexeso. Hubertovu jazdu na koňoch predviedli členovia jazdeckého klubu pri Slnečnom majeri. V priestoroch vyhliadkovej veže bola možnosť prezrieť si poľovnícke trofeje z revírov okresu, ale aj trofeje exotickej zveri. V súťaži vo varení poľovníckeho guľášu „O poľovnícku varešku“ súperili  trojčlenné družstva - PZ Diana Stuľany, PO PZ Lazy Hankovce, PS Jatník Andrejová, PZ Dujava Becherov, Magura Stebník, Prameň Hažlín a  Kamenec Zborov. Víťazom sa stalo družstvo  PO PZ Lazy Hankovce.  

Viac fotografií - archív Osveta 2018 HPS

 

Obvodná poľovnícka komora v Bardejove usporiada na strelnici vo Sveržove
 
dňa 30. apríla 2017 (nedeľa) od 8,oo hod.
 
„Majstrovstvá OPK - malokalibrovkový štvorboj - M 400“
 
Rozsah preboru:
 
Líška - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v ľahu, malokalibrovka – 10 výstrelov
 
v časovom limite 6 min.
 
Red. srnec - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v časovom limite 6 min.,
 
Red. kamzík - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o voľnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min
 
Red. diviak - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji bez opory,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min.
 
Organizačné pokyny:
 
Strelecká súťaž sa koná za každého počasia podľa týchto propozícií a streleckého poriadku
 
SPK. Pri registrácii je strelec povinný nahlásiť číslo poľovného lístka. Strelci, ktorí sa nepreukážu
 
poľovným lístkom budú hodnotení mimo poradia. Organizačný výbor si po dohode s hlavným
 
rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo oznámi strelcom pred začatím streľby.
 
Strelcom nezaprezentovaným do 8,3o hod. nebude umožnené absolvovanie preteku.
 
Prví traja súťažiaci v konečnom poradí obdržia vecné ceny.
 
Organizačný výbor

OZNAMY

Kurz - strelecký výcvik

17.08.2019 08:00
strelnica Sveržov

FSMP

29.08.2019 07:30
PZ Čierna hora Hrabské