Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

 

15. október 2022 Predbežné skúšky farbiarov

Obvodná poľovnícka komora Bardejov pri dodržaní opatreni RVPS Bardejov a pochopenia členov výboru PZ Prameň Hažlín uskutočnila predbežné skúšky farbiarov pre dohľadávku jelenej zveri. Z počtu 12 prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 9 psov, z toho sa v II.cene umiestnilo 8 psov a v III. cene 1 pes. Úroveň prípravy psov bola hodnotená ako priemerná. Hlavný rozhodca Miroslav Kaňuch zhodnotil organizačné zabezpečenie priebehu skúšok na veľmi dobrej úrovni pri dodržiavaní poľovníckych tradícii.

 

Viac fotografií - archív Kynológia 2022 PF
 
 
 
 
 
 
 
 
UPOZORNENIE
 
 
 
dňa 30. apríla 2017 (nedeľa) od 8,oo hod.
 
„Majstrovstvá OPK - malokalibrovkový štvorboj - M 400“
 
Rozsah preboru:
 
Líška - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v ľahu, malokalibrovka – 10 výstrelov
 
v časovom limite 6 min.
 
Red. srnec - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v časovom limite 6 min.,
 
Red. kamzík - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o voľnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min
 
Red. diviak - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji bez opory,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min.
 
Organizačné pokyny:
 
Strelecká súťaž sa koná za každého počasia podľa týchto propozícií a streleckého poriadku
 
SPK. Pri registrácii je strelec povinný nahlásiť číslo poľovného lístka. Strelci, ktorí sa nepreukážu
 
poľovným lístkom budú hodnotení mimo poradia. Organizačný výbor si po dohode s hlavným
 
rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo oznámi strelcom pred začatím streľby.
 
Strelcom nezaprezentovaným do 8,3o hod. nebude umožnené absolvovanie preteku.
 
Prví traja súťažiaci v konečnom poradí obdržia vecné ceny.
 
Organizačný výbor

OZNAMY

Kurz / skúšky zo strelectva

22.10.2022 08:00
strelnica Sveržov