Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

Vzhľadom na stav a vývoj šírenia ochorenia koronavírusu COVID-19, na základe vydaných opatrení Krízového štábu SR s vydaným plošným zákazom organizácie akýchkoľvek kultúrnych a spoločenských podujatí vám Obvodná  poľovnícka  komora Bardejov, ako  organizačná zložka Slovenskej poľovníckej komory oznamuje, že otvorenie a konanie výstavnej – verejnej časti chovateľskej prehliadky trofejí

sa ruší.

 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Ján Viskup

 

OPK Bardejov

 

 

23. - 24. november 2019 Skúšky duričov

    OPK Bardejov v spolupráci s OkO SPZ Bardejov ukončila v tomto roku kynologické podujatia tradične skúškami duričov. Skúšky duričov sa uskutočnili v revíri poľovníckeho združenia Busov so sídlom vo Vyšnom Tvarožci. Z celkového počtu prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 13 psov, z toho po absolvovaní skúšobných disciplín získalo I. cenu 9 psov, II. cenu 3 psy a III. cenu 1 pes. Hlavný rozhodca František Kravčišin vyhodnotili pripravenosť psov na dobrej úrovni. Skúšky po organizačnej stránke boli pripravené a zabezpečené v dobre zazverenom poľovnom revíri na veľmi dobrej úrovni pri dodržaní poľovníckych zvykov a tradícii.

 
viac fotografií archív Kynológia - 2019 SD
 
 
 
12. október 2019 Predbežné skúšky farbiarov

    Obvodná poľovnícka komora  Bardejov v revíri poľovníckeho združenia Čierna hora so sídlom v Hrabskom organizačne pripravila predbežné skúšky farbiarov pre dohľadávku jelenej zveri. Z počtu 12 prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 9 psov, z toho sa v I. cene umiestnil 1 pes, v II.cene 6 psov a v III. cene 2 psy. Úroveň prípravy psov bola hodnotená ako priemerná. Hlavný rozhodca Miroslav Kaňuch kladne zhodnotil organizačné zabezpečenie priebehu skúšok a poďakoval organizátorom za prípravu, veľmi dobrú úroveň predbežných skúšok farbiarov pri dodržiavaní poľovníckych tradícii.

 
Viac fotografií archív Kynológia - 2019 PF
 
5. október 2019 Hubertove poľovnícke slávnosti

    Po roku sa opäť v priestoroch Slnečného majera pri Stebníckej Hute konali Hubertove poľovnícke slávnosti. Slávnostného sprievodu, otvorenia a odovzdávania vyznamenaní členom OkO SPZ Bardejov „Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku“ sa zúčastnil aj Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident SPZ a SPK. V príhovore poukázal na míľniky slovenskej poľovníckej histórie, poľovníckych tradícií a na šírenie dobrého mena slovenskej poľovníckej kultúry. Slávnosti pokračovali svätohubertskou sv.omšou s poďakovaním za dary zeme. Pre najstarších dlhoročných členov SPZ bolo pripravené aj spoločné posedenie spojené s poľovníckym pohostením a odovzdávaním „Ďakovných listov“. Súčasťou slávnosti bolo klubové kynologické podujatie - bonitácia a výstava Klubu chovateľov alpského jazvečikovitého duriča pri SPZ. Hubertovu jazdu s koňmi predviedli členovia jazdeckého klubu pri Slnečnom majeri. V priestoroch vyhliadkovej veže bola možnosť prezrieť si poľovnícke trofeje z revírov okresu, ale aj trofeje exotickej zveri. V súťaži vo varení poľovníckeho guľášu „O poľovnícku varešku“ súperili trojčlenné družstvá - PZ Diana Stuľany, PO PZ Lazy Hankovce, PS Jatník Andrejova, PO Chalaš Raslavice. Víťazom sa stalo družstvo PZ Diana Stuľany.

Viac fotografií archív Osveta - 2019 HPS 

Obvodná poľovnícka komora v Bardejove usporiada na strelnici vo Sveržove
 
dňa 30. apríla 2017 (nedeľa) od 8,oo hod.
 
„Majstrovstvá OPK - malokalibrovkový štvorboj - M 400“
 
Rozsah preboru:
 
Líška - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v ľahu, malokalibrovka – 10 výstrelov
 
v časovom limite 6 min.
 
Red. srnec - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v časovom limite 6 min.,
 
Red. kamzík - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o voľnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min
 
Red. diviak - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji bez opory,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min.
 
Organizačné pokyny:
 
Strelecká súťaž sa koná za každého počasia podľa týchto propozícií a streleckého poriadku
 
SPK. Pri registrácii je strelec povinný nahlásiť číslo poľovného lístka. Strelci, ktorí sa nepreukážu
 
poľovným lístkom budú hodnotení mimo poradia. Organizačný výbor si po dohode s hlavným
 
rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo oznámi strelcom pred začatím streľby.
 
Strelcom nezaprezentovaným do 8,3o hod. nebude umožnené absolvovanie preteku.
 
Prví traja súťažiaci v konečnom poradí obdržia vecné ceny.
 
Organizačný výbor

OZNAMY

Kurz - teoretická časť

06.03.2020 15:00
6.3.2020 - 22.3.2020                PSD Bardejov