Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

 
23. apríl 2023, 8.máj 2023 

    Obvodná poľovnícka komora Bardejov, ako  organizačná zložka Slovenskej poľovníckej komory v spolupráci Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Bardejov už tradične organizuje pre svojich členov strelecké podujatie - Majstrovstvá OPK v streľbe z malokalibrovky a v streľbe z brokovej zbrane.

    V priestoroch poľovníckej strelnice vo Sveržove sa ako prvé uskutočnili strelecké Majstrovstvá OPK M400 pod dozorom hlavného streleckého rozhodcu Františka Varmusa. Najlepšie výsledky v tomto roku v streľbe z malokalibrovky na redukované poľovnícke terče dosiahli v kategórii „A“ Radoslav Podubinský (PZ Stavenec Hrabovec) s výsledkom 392 bodov zo 400 možných, druhým v poradí bol Viktor Podubinský s výsledkom 383 bodov a tretie miesto získal Dr.Pavol Havrila s výsledkom 383 bodov. V kategórii „B“ najlepší výsledok dosiahol Ing.Milan Guľa ml. (PO PZ Lazy Hankovce) s výsledkom 376 bodov zo 400 možných.

    V brokovej streľbe na Majstrovstvách OPK AT50 pod dozorom hlavného streleckého rozhodcu Ing.Daniela Fecka najlepší výsledok 32 zásahov dosiahol Peter Bujnovský (PZ Dukance Kobyly), ďalší v poradí sa umiestnili Ján Šandala, Ján Šemicer, Branislav Chovanec a Tomáš Rychlík. 

 

Výsledkové listiny: M OPK AT 2023.xls  , M OPK M400 2023.xls

Viac fotografií - archív Strelectvo

 

Fotogaléria CHPT 2023

 

Katalóg 2023 - Katalog OPK BJ 2023.pdf

 
 
 
 
 
 
dňa 30. apríla 2017 (nedeľa) od 8,oo hod.
 
„Majstrovstvá OPK - malokalibrovkový štvorboj - M 400“
 
Rozsah preboru:
 
Líška - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v ľahu, malokalibrovka – 10 výstrelov
 
v časovom limite 6 min.
 
Red. srnec - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v časovom limite 6 min.,
 
Red. kamzík - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o voľnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min
 
Red. diviak - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji bez opory,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min.
 
Organizačné pokyny:
 
Strelecká súťaž sa koná za každého počasia podľa týchto propozícií a streleckého poriadku
 
SPK. Pri registrácii je strelec povinný nahlásiť číslo poľovného lístka. Strelci, ktorí sa nepreukážu
 
poľovným lístkom budú hodnotení mimo poradia. Organizačný výbor si po dohode s hlavným
 
rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo oznámi strelcom pred začatím streľby.
 
Strelcom nezaprezentovaným do 8,3o hod. nebude umožnené absolvovanie preteku.
 
Prví traja súťažiaci v konečnom poradí obdržia vecné ceny.
 
Organizačný výbor

OZNAMY

Putovný pohár OPK

27.05.2023 08:00
strelnica Sveržov

Kontrolné streľby

03.06.2023 08:00
strelnica Sveržov