Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

 
 
UPOZORNENIE
 
 
4. a 12. júl 2020 MO RM a "B"

            Obvodná poľovnícka komora Bardejov v spolupráci Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v Bardejove už tradične organizuje pre svojich členov strelecké podujatia - Majstrovstvá okresu v streľbe z malokalibrovky a v streľbe na batérii. Majstrovstva okresu sa organizujú v dvoch skupinách – v kategórii „A“ súťažia v streľbe držitelia výkonnostných tried a  v kategórii „B“ súťažia tí, ktorí takéto výsledky ešte nedosiahli. Po získaní výkonnostnej triedy postupujú do kategórie „A“. Takýmto spôsobom už aj menej zdatní súťažiaci si môžu zmerať svoje sily a tak získať jednu z pripravených hodnotných cien.

            Za veľmi priaznivého počasia sa v priestoroch poľovníckej strelnici vo Sveržove uskutočnili okresné strelecké majstrovstvá pod dozorom hlavného rozhodcu Ing.Daniela Fecka. Najlepšie výsledky v tomto roku v streľbe z malokalibrovky na redukované poľovnícke terče dosiahol v kategórii „A“ Ing.Martin Zelem (PZ Družba Bardejov) s výsledkom 379 bodov zo 400 možných a v kategórii „B“ Ing.Slavomír Hanko (Lesy SR – OZ Prešov) s výsledkom 372 bodov zo 400 možných. V kategóriií družstiev najlepšie výsledky dosiahli zástupcovia Lesy SR – OZ Prešov s nástrelom 1080 bodov z 1200 možných.

            V streľbe na batérii v kategórii „A“ – najlepší výsledok dosiahol Peter Bujnovský (PZ Dukance Kobyly) - 34/50 zásahov, ďalší v poradí sa umiestnili Ján Šandala, Maroš Kramár, Róbert Rychlík. V kategórii „B“ najlepší výsledok dosiahol Ing. Ján Bednár (PS Strážna Kurima) s výsledkom 28/50 zásahov, ďalší v poradí sa umiestnili Ivo Belejčák ml., Rastislav Andrejovský, Viktor Podubinský. 

 

 
 
 
 
Obvodná poľovnícka komora v Bardejove usporiada na strelnici vo Sveržove
 
dňa 30. apríla 2017 (nedeľa) od 8,oo hod.
 
„Majstrovstvá OPK - malokalibrovkový štvorboj - M 400“
 
Rozsah preboru:
 
Líška - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v ľahu, malokalibrovka – 10 výstrelov
 
v časovom limite 6 min.
 
Red. srnec - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v časovom limite 6 min.,
 
Red. kamzík - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o voľnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min
 
Red. diviak - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji bez opory,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min.
 
Organizačné pokyny:
 
Strelecká súťaž sa koná za každého počasia podľa týchto propozícií a streleckého poriadku
 
SPK. Pri registrácii je strelec povinný nahlásiť číslo poľovného lístka. Strelci, ktorí sa nepreukážu
 
poľovným lístkom budú hodnotení mimo poradia. Organizačný výbor si po dohode s hlavným
 
rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo oznámi strelcom pred začatím streľby.
 
Strelcom nezaprezentovaným do 8,3o hod. nebude umožnené absolvovanie preteku.
 
Prví traja súťažiaci v konečnom poradí obdržia vecné ceny.
 
Organizačný výbor

OZNAMY

V tejto rubrike nie sú žiadne články.