Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

 
12. október 2019 Predbežné skúšky farbiarov

    Obvodná poľovnícka komora  Bardejov v revíri poľovníckeho združenia Čierna hora so sídlom v Hrabskom organizačne pripravila predbežné skúšky farbiarov pre dohľadávku jelenej zveri. Z počtu 12 prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 9 psov, z toho sa v I. cene umiestnil 1 pes, v II.cene 6 psov a v III. cene 2 psy. Úroveň prípravy psov bola hodnotená ako priemerná. Hlavný rozhodca Miroslav Kaňuch kladne zhodnotil organizačné zabezpečenie priebehu skúšok a poďakoval organizátorom za prípravu, veľmi dobrú úroveň predbežných skúšok farbiarov pri dodržiavaní poľovníckych tradícii.

 
Viac fotografií archív Kynológia - 2019 PF
 
5. október 2019 Hubertove poľovnícke slávnosti

    Po roku sa opäť v priestoroch Slnečného majera pri Stebníckej Hute konali Hubertove poľovnícke slávnosti. Slávnostného sprievodu, otvorenia a odovzdávania vyznamenaní členom OkO SPZ Bardejov „Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku“ sa zúčastnil aj Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident SPZ a SPK. V príhovore poukázal na míľniky slovenskej poľovníckej histórie, poľovníckych tradícií a na šírenie dobrého mena slovenskej poľovníckej kultúry. Slávnosti pokračovali svätohubertskou sv.omšou s poďakovaním za dary zeme. Pre najstarších dlhoročných členov SPZ bolo pripravené aj spoločné posedenie spojené s poľovníckym pohostením a odovzdávaním „Ďakovných listov“. Súčasťou slávnosti bolo klubové kynologické podujatie - bonitácia a výstava Klubu chovateľov alpského jazvečikovitého duriča pri SPZ. Hubertovu jazdu s koňmi predviedli členovia jazdeckého klubu pri Slnečnom majeri. V priestoroch vyhliadkovej veže bola možnosť prezrieť si poľovnícke trofeje z revírov okresu, ale aj trofeje exotickej zveri. V súťaži vo varení poľovníckeho guľášu „O poľovnícku varešku“ súperili trojčlenné družstvá - PZ Diana Stuľany, PO PZ Lazy Hankovce, PS Jatník Andrejova, PO Chalaš Raslavice. Víťazom sa stalo družstvo PZ Diana Stuľany.

Viac fotografií archív Osveta - 2019 HPS 

Obvodná poľovnícka komora v Bardejove usporiada na strelnici vo Sveržove
 
dňa 30. apríla 2017 (nedeľa) od 8,oo hod.
 
„Majstrovstvá OPK - malokalibrovkový štvorboj - M 400“
 
Rozsah preboru:
 
Líška - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v ľahu, malokalibrovka – 10 výstrelov
 
v časovom limite 6 min.
 
Red. srnec - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v časovom limite 6 min.,
 
Red. kamzík - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o voľnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min
 
Red. diviak - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji bez opory,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min.
 
Organizačné pokyny:
 
Strelecká súťaž sa koná za každého počasia podľa týchto propozícií a streleckého poriadku
 
SPK. Pri registrácii je strelec povinný nahlásiť číslo poľovného lístka. Strelci, ktorí sa nepreukážu
 
poľovným lístkom budú hodnotení mimo poradia. Organizačný výbor si po dohode s hlavným
 
rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo oznámi strelcom pred začatím streľby.
 
Strelcom nezaprezentovaným do 8,3o hod. nebude umožnené absolvovanie preteku.
 
Prví traja súťažiaci v konečnom poradí obdržia vecné ceny.
 
Organizačný výbor

OZNAMY

Skúšky duričov

23.11.2019 08:00
PZ Busov Vyšný Tvarožec