Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

 

7. október 2017 HPS

Hubertove poľovnícke slávnosti sa po roku opäť konali v priestoroch Slnečného Majera pri Stebníckej Hute. Slávnostný sprievod účastníkov, odovzdávanie vyznamenaní členom OkO SPZ v Bardejove „Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku“, svätohubertská sv.omša s poďakovaním za dary zeme. Pre najstarších dlhoročných členov SPZ bolo pripravené aj spoločné posedenie spojené s poľovníckym pohostením a odovzdávaním „Ďakovných listov“. Súčasťou slávnosti bolo klubové kynologické podujatie - bonitácia a výstava Klubu chovateľov alpského jazvečikovitého duriča pri SPZ, na ktorej bolo predvedených 23 jedincov tohto plemena. V priestoroch vyhliadkovej veže bola možnosť prezrieť si poľovnícke trofeje z revírov okresu, ale aj trofeje exotickej zveri. V súťaži vo varení poľovníckeho guľášu „O poľovnícku varešku“ súperili trojčlenné družstvá: Slnečný majer, PZ Lazy Hankovce, PZ Čierna hora Hrabské, Diana Stuľany, Dujava Becherov, Sekčov Bartošovce, Magura Stebník, Prameň Hažlín a Kamenec Zborov. Víťazom sa stalo družstvo PZ Prameň Hažlín.

Viac fotografií archív Osveta 2017 HPS

    10. september 2017 FSMP

Obvodná poľovnícka komora v Bardejove  uskutočnila farbiarské skúšky poľovných psov pre dohľadávku srnčej zveri v revíri poľovníckeho združenia Vysoká so sídlom v Kučíne. Z počtu 9 prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 8 psov, z toho sa v I. cene umiestnili 4 psy a v II.cene 4 psy. Úroveň prípravy psov bola hodnotená ako dobrá, nakoľko psov predvádzali prevažne mladí vodiči. Rozhodcovia Vladimír Mihok a František Železník zhodnotili organizáciu a dodržiavanie poľovníckych tradícii v priebehu skúšok na veľmi dobrej úrovni. 

Viac fotografií archív Kynológia 2017 FSMP

21. máj 2017 KMPP

        Aj v tomto roku usporiadala Oko SPZ v Bardejove v spolupráci s OPK v Bardejove pre žiakov základných škôl, ktoré sú členmi v krúžkoch mladých priateľov prírody a poľovníctva, okresnú súťaž z vedomostí o prírode a poľovníctve pod názvom „Stopami zveri“ v priestoroch poľovníckej strelnice vo Sveržove.  

        Účastníkov súťaže privítal predseda Oko SPZ v Bardejove PhDr. Jaroslav Džunda. Súťažiaci v kategórii „A“ vo veku od 8 do 12 rokov a v kategórii „B“ vo veku od 12 do 15 rokov si zmerali svoje vedomosti a zručnosti v písomnom teste, nasledovalo poznávanie poľovnej zveri a poľovníckych psov, poľovnícke názvoslovie, poznávanie stôp zveri, poznávanie drevín, odhad vzdialenosti, streľba zo vzduchovky a športová disciplína.  Z  22 súťažiacich najlepšie výsledky dosiahlo družstvo krúžku mladých priateľov prírody a poľovníctva pri PZ Busov Vyšný Tvarožec. V súťaži jednotlivcov v kategórii „A“ 1. miesto patrilo Frederikovi Hankovi (ZŠ Kružľov) v  kategórii „B“ 1. miesto obsadila Kristína Steranková (ZŠ Gaboltov). Víťazné družstvá a jednotlivci obdržali hodnotné ceny a diplomy.  

        Organizátorom okresnej súťaže krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva „Stopami zveri“ patrí úprimná vďaka za úspešný priebeh a zvládnutie súťaže.

Viac fotografií a výsledková listina archív Osveta 2017 KMPP

Obvodná poľovnícka komora v Bardejove usporiada na strelnici vo Sveržove
 
dňa 30. apríla 2017 (nedeľa) od 8,oo hod.
 
„Majstrovstvá OPK - malokalibrovkový štvorboj - M 400“
 
Rozsah preboru:
 
Líška - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v ľahu, malokalibrovka – 10 výstrelov
 
v časovom limite 6 min.
 
Red. srnec - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v časovom limite 6 min.,
 
Red. kamzík - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o voľnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min
 
Red. diviak - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji bez opory,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min.
 
Organizačné pokyny:
 
Strelecká súťaž sa koná za každého počasia podľa týchto propozícií a streleckého poriadku
 
SPK. Pri registrácii je strelec povinný nahlásiť číslo poľovného lístka. Strelci, ktorí sa nepreukážu
 
poľovným lístkom budú hodnotení mimo poradia. Organizačný výbor si po dohode s hlavným
 
rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo oznámi strelcom pred začatím streľby.
 
Strelcom nezaprezentovaným do 8,3o hod. nebude umožnené absolvovanie preteku.
 
Prví traja súťažiaci v konečnom poradí obdržia vecné ceny.
 
Organizačný výbor

OZNAMY

Kurz - teoretická príprava

02.03.2018 14:00
2.3. - 18.3.2018 

Otvorenie CHPT

08.03.2018 14:00

Zisťovanie stavov zveri v PR

17.03.2018 08:00