Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

DOVOLENKA
 
Oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania dovolenky 
bude kancelária SPZ a OPK Bardejov 
v dňoch 28.12. a 29.12. 2023 
zatvorená.
 
 
 
 
Oznamujeme Vám, že kancelária SPZ a OPK Bardejov je od 1.12.2023 otvorená.
Hodiny pre verejnosť:
denne          8.00 - 10.00 hod.
                   13.00 - 15.00 hod.
 
Ďakujeme za porozumenie.
S pozdravom 
PhDr. Jaroslav Džunda, predseda Oko SPZ
Ing. Milan Guľa, podpredseda OPK

 

 
 
 
 
 
 
 
 
dňa 30. apríla 2017 (nedeľa) od 8,oo hod.
 
„Majstrovstvá OPK - malokalibrovkový štvorboj - M 400“
 
Rozsah preboru:
 
Líška - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v ľahu, malokalibrovka – 10 výstrelov
 
v časovom limite 6 min.
 
Red. srnec - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v časovom limite 6 min.,
 
Red. kamzík - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o voľnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min
 
Red. diviak - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji bez opory,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min.
 
Organizačné pokyny:
 
Strelecká súťaž sa koná za každého počasia podľa týchto propozícií a streleckého poriadku
 
SPK. Pri registrácii je strelec povinný nahlásiť číslo poľovného lístka. Strelci, ktorí sa nepreukážu
 
poľovným lístkom budú hodnotení mimo poradia. Organizačný výbor si po dohode s hlavným
 
rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo oznámi strelcom pred začatím streľby.
 
Strelcom nezaprezentovaným do 8,3o hod. nebude umožnené absolvovanie preteku.
 
Prví traja súťažiaci v konečnom poradí obdržia vecné ceny.
 
Organizačný výbor

OZNAMY

V tejto rubrike nie sú žiadne články.