2014 CHPT

6. marec 2014 otvorenie výstavy „POĽOVNÍCTVO V SLUŽBÁCH PRÍRODE“

    Obvodná poľovnícka komora v Bardejove a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Bardejove v spolupráci so Šarišským múzeom v Bardejove usporiadali poľovnícku výstavu „POĽOVNÍCTVO V SLUŽBÁCH PRÍRODE“ spojenú s chovateľskou prehliadkou trofejí poľovnej zveri za poľovnícku sezónu 2013/2014. Výstava je obohatená o najlepšie výtvarné a literárne práce zo súťaže Centra voľného času v Bardejove „POĽOVNÍCI A PRÍRODA V TVORBE DETÍ“ žiakov ZŠ okresu, videozáznamy s poľovníckou tematikou, fotodokumentáciou z osvetovej, poľovníckej, kynologickej a streleckej činnosti a fotografiami z činnosti poľovníckych združení okresu.

    Plnenie lovu:

Jelenia zver - celkovo bolo v uplynulom roku ulovených 732 jedincov jelenej zveri  (plnenie z plánu na 99 %), čo je o 39 jedincov viac ako v prechádzajúcom roku, z toho sa ulovilo 207 jeleňov. Bodovú hodnotu dosiahlo 28 trofejí - 10 ks na striebornú a 18 ks na bronzovú medailu.

Srnčia zver - celkom bolo ulovených 458 ks srnčej zveri (plnenie z plánu na 99 %), čo je o 14 jedincov viac ako v prechádzajúcom roku. Z uvedeného počtu sa ulovilo 188 srncov, bodovú hodnotu dosiahli 4 trofeje - 1 ks na zlatú, 2 ks na striebornú a 1 ks na bronzovú medailu.

Diviačia zver - plánovaný odstrel diviačej zveri bol splnený na 92 %. Z plánovaného počtu 795 jedincov diviačej zveri bolo ulovených 733 ks, čo je o 56 jedincov viac ako v prechádzajúcom roku, z toho 32 diviakov. Bodovú hodnotu dosiahlo 12 trofejí - 3 ks na zlatú, 5 ks na striebornú a 4 ks na bronzovú medailu.

 

Fotogaléria: 2014 CHPT