2015 CHPT

12. marec 2015 CHPT

    Obvodná poľovnícka komora v Bardejove a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Bardejove v spolupráci so Šarišským múzeom v Bardejove usporiadali poľovnícku výstavu „POĽOVNÍCTVO V SLUŽBÁCH PRÍRODE“ spojenú s chovateľskou prehliadkou trofejí poľovnej zveri za poľovnícku sezónu 2014/2015. Výstava bola obohatená o najlepšie výtvarné a literárne práce zo súťaže Centra voľného času v Bardejove „POĽOVNÍCI A PRÍRODA V TVORBE DETÍ“ žiakov ZŠ okresu, fotodokumentáciou z osvetovej, poľovníckej, kynologickej a streleckej činnosti a fotografiami z činnosti poľovníckych združení okresu.

    Jelenia zver - celkom bolo v uplynulom roku ulovených 729 jedincov jelenej zveri (plnenie plánu na 99%), čo je o 4 jedince menej ako v prechádzajúcom roku, z toho sa ulovilo 210 jeleňov. Bodovú hodnotu dosiahlo 36 trofejí - 2 ks na zlatú,  9 ks na striebornú a 25 ks na bronzovú medailu.

    Srnčia zver - celkom bolo ulovených 421 ks srnčej zveri (plnenie plánu  na 95%), čo je o 37 jedincov menej ako v prechádzajúcom roku. Z uvedeného počtu sa ulovilo 182 srncov. Bodovú hodnotu dosiahli 4 trofeje - 1 ks na striebornú a 3 ks na bronzovú medailu.

    Diviačia zver - plánovaný odstrel diviačej zveri bol splnený na 96%. Z plánovaného počtu 788 jedincov diviačej zveri bolo ulovených 759 ks, čo je o 26 jedincov viac ako v prechádzajúcom roku,  z toho 32 diviakov. Bodovú hodnotu dosiahlo 14 trofejí - 4 ks na zlatú, 2 ks na striebornú a 8 ks na bronzovú medailu.

    Vo zverníku Stavenec ulovili 6 ks danielej zveri (z dvoch ulovených danielov jeden dosiahol zlatú medailu) a 12 ks muflonej zveri (zo štyroch ulovených muflónov jeden dosiahol zlatú medailu).

    V revíri Lesov SR - Minčol II. bol ulovený jeden vlk, ktorý má bronzovú medailu. Podľa hlásení užívateľov poľovných revírov bolo v okrese ulovených aj 16 jazvecov.

 

Fotogaléria: 2015 CHPT