2014 MO "B"

 

18. máj 2014 MO "B"

    OPK v Bardejove v spolupráci OkO SPZ v Bardejove už tradične organizuje pre svojich členov strelecké podujatie - majstrovstvá okresu v streľbe na batérii. Majstrovstvá okresu sa organizujú v dvoch skupinách – v kategórii „A“ súťažia v streľbe držitelia výkonnostných tried a v kategórii „B“ súťažia tí, ktorí takéto výsledky ešte nedosiahli. Ale po získaní výkonnostnej triedy postupujú do kategórie „A“. Takýmto spôsobom už aj menej zdatní súťažiaci si môžu zmerať svoje sily a tak získať jednu z pripravených hodnotných cien.

     V tomto roku majstrovstvá okresu v streľbe na batérii posudzoval hlavný rozhodca Bc. Maroš Maťaš. V kategórii „A“ – najlepší výsledok dosiahol Ján Viskup (PZ Hančov Kľušov) - 44/50 zásahov, ďalší v poradí sa umiestnili Maroš Kramár, Ing.Ján Zápach, Stanislav Šandala, Ján Šandala. V kategórii „B“ najlepší výsledok dosiahol Peter Bujnovský (PZ Dukance Kobyly) s výsledkom 33/50 zásahov, ďalší v poradí sa umiestnili Jaroslav Kalist, Jozef Pankrác, Miroslav Petraško, Ondrej Frančák, ktorí zároveň svojím výsledkom postúpili do kategórie „A“. 

Výsledková listina

Výsledovka MO - B 2014.xls

Fotogaléria: 2014 MO "B"