2020 MO "RM" a "B"

4. a 12. júl 2020 MO RM a "B"

            Obvodná poľovnícka komora Bardejov v spolupráci Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v Bardejove už tradične organizuje pre svojich členov strelecké podujatia - Majstrovstvá okresu v streľbe z malokalibrovky a v streľbe na batérii. Majstrovstva okresu sa organizujú v dvoch skupinách – v kategórii „A“ súťažia v streľbe držitelia výkonnostných tried a  v kategórii „B“ súťažia tí, ktorí takéto výsledky ešte nedosiahli. Po získaní výkonnostnej triedy postupujú do kategórie „A“. Takýmto spôsobom už aj menej zdatní súťažiaci si môžu zmerať svoje sily a tak získať jednu z pripravených hodnotných cien.

            Za veľmi priaznivého počasia sa v priestoroch poľovníckej strelnici vo Sveržove uskutočnili okresné strelecké majstrovstvá pod dozorom hlavného rozhodcu Ing.Daniela Fecka. Najlepšie výsledky v tomto roku v streľbe z malokalibrovky na redukované poľovnícke terče dosiahol v kategórii „A“ Ing.Martin Zelem (PZ Družba Bardejov) s výsledkom 379 bodov zo 400 možných a v kategórii „B“ Ing.Slavomír Hanko (Lesy SR – OZ Prešov) s výsledkom 372 bodov zo 400 možných. V kategóriií družstiev najlepšie výsledky dosiahli zástupcovia Lesy SR – OZ Prešov s nástrelom 1080 bodov z 1200 možných.

            V streľbe na batérii v kategórii „A“ – najlepší výsledok dosiahol Peter Bujnovský (PZ Dukance Kobyly) - 34/50 zásahov, ďalší v poradí sa umiestnili Ján Šandala, Maroš Kramár, Róbert Rychlík. V kategórii „B“ najlepší výsledok dosiahol Ing. Ján Bednár (PS Strážna Kurima) s výsledkom 28/50 zásahov, ďalší v poradí sa umiestnili Ivo Belejčák ml., Rastislav Andrejovský, Viktor Podubinský.