2023 KMPP

22. jún 2023

       Pri príležitosti mesiaca poľovníctva osvetová komisia Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu  Bardejov usporiadala pre deti základných škôl, ktoré sú členmi v krúžkoch mladých priateľov prírody a poľovníctva, okresnú súťaž z vedomostí o prírode a poľovníctve pod názvom „Stopami zveri“ v priestoroch poľovníckej strelnice vo Sveržove.

      Pri otvorení privítal prítomných predseda okresnej organizácie SPZ  Bardejov PhDr. Jaroslav Džunda a zaželal súťažiacim čo najlepšie výsledky. Organizáciu a celkový priebeh súťaže mal na starosti predseda osvetovej komisie OkO SPZ  Ing.Slavomír Hanko a rozhodcovia zase dbali, aby vedomosti detí posudzovali nanajvýš objektívne.  Súťažiaci žiaci v kategórii „A“ vo veku od 8 do 12 rokov a v kategórii „B“ vo veku od 12 do 15 rokov si zmerali svoje vedomosti a zručnosti najprv v písomnom teste, potom nasledovalo poznávanie poľovnej zveri a poľovníckych psov, poľovnícke názvoslovie, poznávanie stôp zveri, poznávanie drevín, odhad vzdialenosti, streľba zo vzduchovky a športová disciplína. Bolo zaujímavé sledovať s akou vážnosťou už od začiatku  pristupovali deti k súťaži, ako sa usilovali dokázať, že prišli na súťaž dobre pripravené.

    Najlepšie výsledky dosiahlo družstvo krúžku mladých priateľov prírody a poľovníctva pri PZ Stavenčík Zlaté (A.Hanko, F.Hanko, S.Hanko). V súťaži jednotlivcov v kategórii „A“ 1. miesto patrilo Terézii Ščešňákovej a  v  kategórii „B“ 1. miesto obsadil Adrián Hanko.

 

    Víťazné družstvá a jednotlivci obdŕžali hodnotné vecné ceny a diplomy. Organizátorom okresnej súťaže krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva „Stopami zveri“ patrí úprimná vďaka za úspešný priebeh súťaže.

 

 

 

Fotogaléria: 2023 KMPP