2017 KMPP

21. máj 2017 KMPP

        Aj v tomto roku usporiadala Oko SPZ v Bardejove v spolupráci s OPK v Bardejove pre žiakov základných škôl, ktoré sú členmi v krúžkoch mladých priateľov prírody a poľovníctva, okresnú súťaž z vedomostí o prírode a poľovníctve pod názvom „Stopami zveri“ v priestoroch poľovníckej strelnice vo Sveržove.  

        Účastníkov súťaže privítal predseda Oko SPZ v Bardejove PhDr. Jaroslav Džunda. Súťažiaci v kategórii „A“ vo veku od 8 do 12 rokov a v kategórii „B“ vo veku od 12 do 15 rokov si zmerali svoje vedomosti a zručnosti v písomnom teste, nasledovalo poznávanie poľovnej zveri a poľovníckych psov, poľovnícke názvoslovie, poznávanie stôp zveri, poznávanie drevín, odhad vzdialenosti, streľba zo vzduchovky a športová disciplína.  Z  22 súťažiacich najlepšie výsledky dosiahlo družstvo krúžku mladých priateľov prírody a poľovníctva pri PZ Busov Vyšný Tvarožec. V súťaži jednotlivcov v kategórii „A“ 1. miesto patrilo Frederikovi Hankovi (ZŠ Kružľov) v  kategórii „B“ 1. miesto obsadila Kristína Steranková (ZŠ Gaboltov). Víťazné družstvá a jednotlivci obdržali hodnotné ceny a diplomy.  

        Organizátorom okresnej súťaže krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva „Stopami zveri“ patrí úprimná vďaka za úspešný priebeh a zvládnutie súťaže.

 

Fotogaléria: 2017 KMPP