2013 HPS

14. september 2013 Hubertovské poľovnícke slávnosti – Slnečný majer

    Najviac očakávanou poľovníckou udalosťou v roku boli „Hubertove poľovnícke slávnosti“ v priestoroch Slnečného majera pri Stebníckej Hute.  Po slávnostnom sprievode účastníkov HPS nasledovalo odovzdávanie vyznamenaní členom OkO SPZ v Bardejove „Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku“ a  svätohubertská sv.omša s poďakovaním za dary zeme. V priestoroch vyhliadkovej veže bola možnosť prezrieť si poľovnícke trofeje z revírov okresu, ale aj trofeje exotickej zveri. Zamestnanci Lesov SR pripravili hry a súťaže pre deti. Oko SPZ vyhlásila súťaž o poľovnícku varešku vo varení gulášu a poľovníckych špecialít, na ktorú sa prihlásilo 5 PZ – Dujava Becherov, Kamenec Zborov, Hubertus Raslavice, Čierna hora Hrabské a  Jatník Andrejova. Víťazom sa stalo družstvo PZ Kamenec Zborov.

     Spestrením podujatia bol kultúrny program folklórnych súborov z Osikova a Stebníka,  vystúpenie lesničiarov OkO SPZ Bardejov, či klubové kynologické podujatie bonitácia a výstava chovateľov alpského jazvečikovitého duriča.

Fotogaléria: 2013 HPS