Dozorná rada OkO SPZ
Mgr. Michal Krajňák                   predseda DR Oko SPZ
Ing. Ján Pomikala               člen DR Oko SPZ
Ing. Jozef Vertaľ          člen DR Oko SPZ
JUDr. Stanislav Súlety          člen DR Oko SPZ
Štefan Gaľan člen DR Oko SPZ
člen DR Oko SPZ