Milan Gritta predseda Ok Oko SPZ         
Ondrej Frančák  člen Ok Oko SPZ