Rada OkO SPZ  
Ing. Milan Paľa Koprivnica 23 PZ Barancov Koprivnica           
Milan Pituch            Kurov 109 PZ Barvienok Tarnov                
Michal Holubko        Vyš. Polianka 9 PZ Beskyd N.Polianka           
Mgr. Pavol Havrila              Vyš. Kručov 16 PZ Brezina Vyš. Kručov          
Ing. Peter Hricík          Niž.Tvarožec 68 PZ Busov V.Tvarožec              
Ing. Marián Michalov          Kochanovce 47 PZ Čarnošina Kochanovce     
Miroslav Macej             BJ, A.Svianteka 9 PZ Čerhov Hervartov              
Ján Mihálik              Hrabské 30 PZ Čierna hora Hrabské         
Ľuboslav Palša          Koprivnica 221 PZ Diana Stuľany                  
Jozef Litavec Bard.Mihaľov 21 PZ Družba Bardejov             
Jozef Zlacký               Kobyly 167 PZ Dukance Kobyly             
Peter Dzubák Chmeľová 132 PZ Dujava Becherov             
Dušan Hlavinka                BJ, Dlhý rad 3  PZ Dujava Marhaň                
Ján Viskup Kľušov 53 PZ Hančov Kľušov
MUDr. Peter Morvaj             Bardejovské Kúpele 81  PZ Hubertus Raslavice         
Miroslav Staviarský                BJ, M. Benku 5  PZ Chotárnik Noriče            
Ján Kleban Andrejová 18 PZ Jatnik Andrejová
Jozef Knapik               BJ, D. Lúka -  Pod Kútmi 29  PZ Kamenec Zborov            
Ján Hudák                BJ, Ľ.Štúra 38  PZ Lacková Petrova            
Imrich Vargovčík              Hankovce 72  PZ Lazy Hankovce              
Andrej Chlebovský Nemcovce 66 PZ Lipie Nemcovce
Stanislav Macek             Steb. Huta 22   PZ Magura Stebník              
Ľuboš Foľta Richvald 96 PZ Markovec Richvald
Milan Jančošek           Smilno 224  PZ Ondava Mikulášova         
Ján Harčarik   Fričkovce 91  PZ Poľana Osikov                
Miroslav Leňo  Kurimka 3,090 16 Cer  PZ Prameň Hažlín                
Mgr. Alojz Ferenc  Bartošovce 139   PZ Sekčov Bartošovce          
Marcel Chomjak  BJ,Sázavského 15  PZ SNP Malcov                   
Jozef Steranka Kružľov 51  PZ Sokol Kružľov                 
Ing. Slavomír Hanko Livovská Huta 1  PZ Stavenčík Zlaté                
Ing. Vincent Kendra BJ, Sv. Jakuba 30  PZ Stavenec Hrabovec          
JUDr. Stanislav Súlety Kurima - Klepár 25  PS Strážna Kurima               
Ing. Anton Kmec  Abrahámovce 7  PZ Tareky Buclovany             
Ing. Michal Ovesný BJ, Pod papierňou 69  PZ Urbanovka Bardejov         
Andrej Hvišč Kučín 61  PZ Vysoká Kučín                 

 

Fotogaléria: Rada OkO SPZ

 

 

Časový a obsahový program orgánov OkO SPZ v Bardejove na rok 2011

Jún: 

    1. Slávnostné zasadnutie Okresnej rady SPZ pri príležitosti Mesiaca poľovníctva

        a ochrany prírody, súčasťou ktorého bude odovzdávanie vyznamenaní 

        Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku

     2. Kontrola plnenia uznesení

     3. Správa o činnosti predstavenstva OkO SPZ a odborných komisií                                             

     4. Správa o výsledku hospodárenia OkO SPZ za rok 2010                                                      

     5. Stanovisko DR OkO SPZ k rozboru hospodárenia a činnosti OkO SPZ  

     6. Rôzne         - aktuálne záležitosti

                           - vyhodnotenie VČS v PZ okresu

                           - chovateľská prehliadka za poľ. sezónu 2010/2011

 

December:

      1. Kontrola plnenia uznesení

       2. Správa o činnosti Predstavenstva OkO SPZ a odborných komisií

       3. Zhodnotenie činnosti OkO SPZ za obdobie roka 2011, časový a obsahový                  

           program orgánov OkO SPZ na rok 2012

       4. Rozpočet OkO SPZ v Bardejove na rok 2012                                                                           

       5. Návrh na vyznamenania „Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku“

       6. Rôzne :       - kynologické a strelecké podujatia v roku 2012

                             - odstrel raticovej zveri v PR

                             - príprava VČS v PZ