Predstavenstvo OkO SPZ Bardejov
PhDr. Jaroslav Džunda BJ, Pod papierňou 43
Ján Viskup Kľušov 53
Milan Gritta BJ,Hurbanova 12
Andrej Chlebovský Nemcovce 66 
Ivo Belejčák BJ, Gutgeselova 17