Predstavenstvo OkO SPZ Bardejov
PhDr. Jaroslav Džunda predseda Oko SPZ
Ján Viskup tajomník Oko SPZ
Milan Gritta predseda Ok Oko SPZ
Andrej Chlebovský predseda Kk Oko SPZ
Ivo Belejčák predseda Ek Oko SPZ