Obvodná disciplinárna komisia
Predseda Ing. Ján Pomikala             
Člen JUDr. Stanislav Súlety
Člen PhDr. Martin Novák  
Člen Peter Peregrim            
Člen Štefan Gaľan