Obvodná disciplinárna komisia
Predseda Ing. Ján Pomikala             
Člen JUDr. Stanislav Súlety
Člen Štefan Gaľan         
Člen Ing. Ján Brudňak             
Člen Jozef Foľta