Predstavenstvo OPK  
Predseda OPK                                             Ján Viskup
Predseda osvetovej komisie                    Mgr. Ľudmila Frančáková            
Predseda poľovníckej komisie               Ing. Milan Guľa
Predseda kynologickej komisie              Andrej Chlebovský          
Predseda streleckej komisie                   Ing. Daniel Fecko             
Predseda ekonomickej komisie Ing. Slavomír Hanko
Člen predstavenstva OPK Ivo Belejčák