Predstavenstvo OPK  
Predseda OPK                                             PhDr. Jaroslav Džunda   
Podpredseda OPK                                  Ján Viskup            
Predseda osvetovej komisie                    Milan Gritta                     
Predseda poľovníckej komisie               Štefan Fedorko     
Predseda kynologickej komisie              Andrej Chlebovský          
Predseda streleckej komisie                   Ing. Daniel Fecko             
Predseda ekonomickej komisie Ivo Belejčák