2013 PF

12. október 2013 Predbežné skúšky farbiarov

    Predbežné skúšky farbiarov pre dohľadávku jelenej zveri sa uskutočnili v revíri poľovníckeho združenia Stavenčík Zlaté. Z počtu 10 prihlásených psov bolo na skúšky potvrdených a predvedených 9 psov, z toho v I. cene 2 psy v II. cene 3 psy a v III.cene 4 psy. Hlavný rozhodca Ján Orečný vyhodnotil  prípravu psov na priemernej úrovni. Vodiči boli hodnotení ako priemerní. Kladne bola hodnotená organizácia a tradičné dodržiavanie poľovníckych tradícii počas predbežných skúšok farbiarov.

Fotogaléria: 2013 PF