2017 FSMP

10. september 2017 FSMP

Obvodná poľovnícka komora v Bardejove  uskutočnila farbiarské skúšky poľovných psov pre dohľadávku srnčej zveri v revíri poľovníckeho združenia Vysoká so sídlom v Kučíne. Z počtu 9 prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 8 psov, z toho sa v I. cene umiestnili 4 psy a v II.cene 4 psy. Úroveň prípravy psov bola hodnotená ako dobrá, nakoľko psov predvádzali prevažne mladí vodiči. Rozhodcovia Vladimír Mihok a František Železník zhodnotili organizáciu a dodržiavanie poľovníckych tradícii v priebehu skúšok na veľmi dobrej úrovni. 

 

Fotogaléria: 2017 FSMP