2014 SD

22. november 2014 Skúšky duričov

    OPK Bardejov v spolupráci s OkO SPZ Bardejov ukončila v tomto roku kynologické podujatia už tradične skúškami duričov. Z dôvodu veľkého počtu prihlásených psov predstavenstvo OPK rozhodlo, že ku skúškam duričov budú prednostne pripustené duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré dosiahli vek min.  24 mesiacov. Výsledky jednoznačne potvrdzujú, že staršie psy sú skúsenejšie a lepšie pripravené, čo bolo možné pozorovať aj na týchto skúškach duričov, ktoré sa uskutočnili v revíri poľovníckeho združenia Dujava so sídlom v Marhani. Z celkového počtu prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 12 psov, z toho v II. cene 10 psov a v III. cene 2 psy. Hlavný rozhodca p. Mihok vyhodnotil pripravenosť psov na priemernej úrovni. Skúšky po organizačnej stránke boli v poľovných revíroch pripravené na dobrej úrovni pri dodržaní poľovníckych zvykov a tradícii. 

Fotogaléria: 2014 SD