2016 PF

10. september 2016

    Obvodná poľovnícka komora v Bardejove uskutočnila v revíri poľovníckeho združenia Busov so sídlom vo Vyšnom Tvarožci farbiarske skúšky poľovných psov pre dohľadávku srnčej zveri. Z počtu 8 prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 7 psov, z toho v I. cene sa umiestnili 2 psy, v II.cene 4 psy a v III. cene 1 pes. Úroveň prípravy psov bola hodnotená ako dobrá, nakoľko psov predvádzali mladí vodiči.

Rozhodcovia Vladimír Mihok a František Železník zhodnotili organizáciu a dodržiavanie poľovníckych tradícii v priebehu skúšok na dobrej úrovni, za čo vyslovili organizátorom farbiarskych skúšok poďakovanie.

 

Fotogaléria: 2016 PF