2015 PF

10. október 2015 PF

    Obvodná poľovnícka komora v Bardejove uskutočnila v revíri poľovníckeho združenia Lipie so sídlom v Nemcovciach predbežné skúšky farbiarov pre dohľadávku jelenej zveri. Z počtu 12 prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 9 psov, z toho sa v I. cene umiestnil 1 pes, v II.cene 6 psov, v III. cene 1 pes a jeden neuspel. Úroveň prípravy psov bola hodnotená ako priemerná. Hlavný rozhodca Ing. Ján Pilát zhodnotil organizačné zabezpečenie priebehu skúšok na veľmi dobrej úrovni pri dodržaní poľovníckych tradícii.

 

Fotogaléria: 2015 PF