2018 PF

29. august 2018 Predbežné skúšky farbiarov

    Obvodná poľovnícka komora Bardejov v revíri poľovníckeho združenia Stavenčík so sídlom v Zlatom uskutočnila predbežné skúšky farbiarov pre dohľadávku jelenej zveri. Z počtu 11 prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 9 psov. V I. cene sa umiestnil 1 pes, v II.cene 3 psy a v III. cene 5 psov. Úroveň prípravy psov bola hodnotená ako priemerná. Hlavný rozhodca Jozef Sabol kladne zhodnotil organizačné zabezpečenie priebehu skúšok, poďakoval organizátorom za prípravu a veľmi dobrú úroveň pri dodržiavaní poľovníckych zvykov a tradícii.

 

Fotogaléria: 2018 PF