2015 SD

14. november 2015 SD

    Zavŕšením kynologických podujatí bývajú už tradične skúšky duričov. Z dôvodu veľkého počtu prihlásených psov bolo prijaté rozhodnutie, že ku skúškam duričov budú prednostne pripustené duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré dosiahli vek min. 24 mesiacov. Aj tieto skúšky preukázali, že staršie psy sú skúsenejšie a lepšie pripravené, čo bolo možné pozorovať aj na týchto skúškach duričov, ktoré sa uskutočnili v revíri poľovníckeho združenia Lipie Nemcovce. Na skúškach bolo predvedených 13 psov, z toho sa v I. cene umiestnilo 5 psov, v II. cene 3 psy a v III. cene 5 psov. Hlavný rozhodca Vladimír Mihok vyhodnotil dobrú pripravenosť psov, ktorú preukázali počas spoločnej poľovačky a samotných skúšok. Skúšky boli po organizačnej stránke pripravené na vysokej profesionálnej úrovni pri dodržaní poľovníckych zvykov a tradícii za čo patrí organizátorom poďakovanie. 

 

Fotogaléria: 2015 SD