2019 SD

12. október 2019 Predbežné skúšky farbiarov

    Obvodná poľovnícka komora  Bardejov v revíri poľovníckeho združenia Čierna hora so sídlom v Hrabskom organizačne pripravila predbežné skúšky farbiarov pre dohľadávku jelenej zveri. Z počtu 12 prihlásených psov bolo na skúškach predvedených 9 psov, z toho sa v I. cene umiestnil 1 pes, v II.cene 6 psov a v III. cene 2 psy. Úroveň prípravy psov bola hodnotená ako priemerná. Hlavný rozhodca Miroslav Kaňuch kladne zhodnotil organizačné zabezpečenie priebehu skúšok a poďakoval organizátorom za prípravu, veľmi dobrú úroveň predbežných skúšok farbiarov pri dodržiavaní poľovníckych tradícii.

 

Fotogaléria: 2019 SD